Experts en telecomunicacions

Instal·lem i mantenim centrals telefòniques de línies tradicionals i VoIP tant a empreses com a hotels. Actualment Global 6tem té centrals telefònqiues instal·lades a més de 400 empreses i 30 hotels a la província de Girona i Barcelona.

0
Anys d'experiència
0
Hotels
0
Empreses

Experts
en telecomunicacions

Instal·lem i mantenim centrals telefòniques de línies tradicionals i VoIP tant a empreses com a hotels. Actualment Global 6tem té centrals telefònqiues instal·lades a més de 400 empreses i 30 hotels a la província de Girona i Barcelona.

0
Hotels
0
Empreses
null

EMPRESES

Comunicacions
Connectivitat
Seguretat

null

HOTELS

Connectivitat total
Integració global
Hotel rentable

null

EMPRESES

Comunicacions
Connectivitat
Seguretat

null

HOTELS

Connectivitat total
Integració global
Hotel rentable