Hotels

Comoditat per a tu i els teus clients

Hotels

Comoditat per a tu
i els teus clients

Invertir en tecnologia es invertir en futur i per això des de Global 6tem oferim solucions integrals i tecnològiques que permetin millorar la qualitat del servei i la atenció al client.

Connectivitat total

Gràcies a totes les nostres solucions tecnològiques, busquem assegurar la millor experiència pel client i els treballadors a través de la navegació intuïtiva amb els seus dispositius i la personalització dels serveis propis de l’hotel. Això assegura una millor mobilitat per part del client, així com també millor i més eficient per part de l’establiment.

Connectivitat total

Gràcies a totes les nostres solucions tecnològiques, busquem assegurar la millor experiència per el client i els treballadors a traves de la navegació intuïtiva amb els seus dispositius i la personalització dels serveis propis de l’hotel. Això assegura una millor mobilitat per part del client, així com una millor i mes eficient per part de l’establiment.

 • Solucions integrals de comunicació i gestió
 • Gestió de dades i connectivitat a temps real
 • Integració de software i hardware de diferents marques
 • Carregadors de smartphones, tablets, etc…
 • Sistemes IPTV. Connectivitat del client a aplicacions, xarxes socials i vídeo sota demanda des de l’habitació i qualsevol ubicació de l’hotel.
 • Centraleta telefònica amb totes les facilitats per als empleats
 • Control de megafonia en xarxa
 • Eines de màrqueting a traves de la xarxa wifi i xarxes socials per gestionar, analitzar i interactuar amb els seus clients de manera senzilla.

Interacció global

Els vostres clients es sentiran com a casa gracies al nostre portfoli de solucions oferim al client una major interacció amb el mitjà aconseguint una millor atenció i una gran rentabilitat dels sistemes del propi allotjament.
Aconseguint que els client es senti com a casa farà que afavoreixi un possible retorn per part del client i incrementa les possibilitats de una recomanació.

Interacció global

Els vostres clients es sentiran com a casa gracies al nostre portfoli de solucions oferim al client una major interacció amb el mitjà aconseguint una millor atenció i una gran rentabilitat dels sistemes del propi allotjament.
Aconseguint que els client es senti com a casa farà que afavoreixi un possible retorn per part del client i incrementa les possibilitats de una recomanació.

 • Comunicació del client amb sistemes de veu, vídeo i wifi a qualsevol lloc de l’hotel.
 • Millora l’experiència de l’usuari a traves dels seus dispositius, afavorint la contractació de nous serveis i, per tant, mes ingressos.
 • Sistemes de televiso IPTV
 • Cartelleria digital
 • Videoconferència i audioconferència
 • Serveis i promocions als dispositius digitals del client i de l’hotel
 • Convertir el propi dispositiu del client en una eina principal de comunicació i interacció.

 Hotel rentable

Amb la integració d’una solució global estalviem en costos de manteniment i maximitzem els recursos per obtenir millor rendiment amb un servei excel·lent i la satisfacció del client.
Aquesta proposta de valor adaptable i ampliable a les necessitats de cada establiment hoteler, aconsegueix rentabilitzar al màxim la instal·lació i l productivitat incrementant, a mes a mes, el RevPar (ingressos per habitació disponible i el GopPAG
(rentabilitat per hoste) peremeten així, millorar l’ADR (ocupació i preu mig).

 Hotel rentable

Amb la integració d’una solució global estalviem en costos de manteniment i maximitzem els recursos per obtenir millor rendiment amb un servei excel·lent i la satisfacció del client.
Aquesta proposta de valor adaptable i ampliable a les necessitats de cada establiment hoteler, aconsegueix rentabilitzar al màxim la instal·lació i l productivitat incrementant, a mes a mes, el RevPar (ingressos per habitació disponible i el GopPAG
(rentabilitat per hoste) peremeten així, millorar l’ADR (ocupació i preu mig).

 • Amplia oferta per adequar-nos a les necessitats de l’establiment
 • Solució clau en ma per optimitzar els costos de manteniment i garantir el funcionament
 • Inversió tecnològica de rapida amortització
 • Reducció de costos i estalvi energètic
 • Sistemes que garantitzen la connectivitat i l’experiència del client
 • Adaptable i fàcilment ampliable. Instal·lació en hotels construïts com en instal·lacions noves.
 • Sistemes audiovisuals que augmenten la oferta i possibiliten la venta de serveis
 • Control de costos telefònics amb tarificació
 • Optimització dels procediments i els fluxos de treball
 • Millora del rendiment del treballador amb sistemes inhalambrics